Böcker jag gjort och medverkat i sedan 1986
1986 ”Att arbeta på skofabrik”, förlag Örebro läns museum, text Estrid Esbjörnsson,
ISBN 91-85642-11-8
1986 ”Ljusets hemligheter”, Morgonstjärnans förlag, text Clas Thor, ISBN 91-86204-20-3
1987 ”Amatörbokbindarbken”, Te Bés förlag Filipstad, text T. Bengtsson,
1988 ”Prag-den Magiska Staden”, Ordfronts förlag Stockholm, text Clas Thor, ISBN 91-7324-320-5
1991 ”Töser och Tanter”, Folkrörelsernas arkiv Örebro
1992 ”I3-1991” Verksamheten på regementet I3 Örebro år 1991, förlag FotoUllabritt Jonsson, ISBN 91-630-1059-3
1994 ”Kicken-hundra solon ur de friställdas kö”, förlag LO-och TCO-distrikten i Örebro län,
redaktör Eva Dahlström, ISBN 91-971476-2-1
1995 ”Friskskrivning”, förlag Försäkringskassan i Örebro län samt Örebro läns landsting och Liv i Sverige, redaktör Eva Dahlström, ISBN 91-7500-164-0
1995 ”Stilla flyter ån”, Gullers förlag Örebro, text Clas Thor, ISBN 91-88238-19-9
1996 ”Livsbilder” förlag En bok för alla, redaktör Eva Dahlström, ISBN 91-7448-937-2
1997 ”Tornets hemligheter”, Gullers förlag Örebro, text Clas Thor, ISBN91-88238-29-6
1998 ”Byggmästare och mästerbyggen i Örebro län 1898-1998”, förlag Örebro läns byggförening och byggmästarföreningen i Örebro län, text Clas Thor, ISBN 91-630-5974-6
1998 ”Kära brevvän”, förlag En bok för alla, redaktör Eva Dahlström, ISBN 91-7221-042-7
1998 ”Örebro sköna å-stad”, förlag Monica Wahlgren-Projektservice Örebro, text Lisbeth Axelsson, ISBN 91-630-6341-7
1999 ”Karlslund en vandringsbok”, förlag Thor Media, text Clas Thor, ISBN 91-973101-1-5
2000 ”Tiveden i ljuset från norra Vättern”, Gullers förlag Örebro, text Clas Thor,
ISBN 91-88238-32-6
2001 ”Revy”, Gullers förlag Örebro, ISBN 91-88238-36-9
2001 ”Örebro pappersbruk 1901-2001 –ett bruk och dess människor”, förlag Frantschach coating Sweden AB”, text Lisbeth Axelsson, ISBN 91-631-0513-6
2002 ”Vättern runt”, Gullers förlag Örebro, text Clas Thor, ISBN 91-88238-37-7
2005 ”Örebro Trädgårdsstaden”, Gullers förlag Örebro, text Clas Thor, ISBN 91-88238-53-9
2006 ”Siw Engström- naivisten i Almby, Örebro”, förlag Thor Media, text Clas Thor,
ISBN 91-973101-3-1
2007 ”Träd in i Örebro”, förlag Thor Media, text Clas Thor, ISBN 91-973101-4-X
2008 ”Sjötagen vandringar i Vättern skärgård”, eget förlag Fotografika Ullabritt Jonsson, text Clas Thor, ISBN 91-630-9307-3
2009 ”All that Swedish Jazz”, Votum förlag, Karlstad, och Jazzprezzo Verlag, text Lisbeth Axelsson och Rolf Jansson, ISBN 978-91-85815-26-5
2010 "I Rom", Votum förlag, Karlstad. Foton Ullabritt Jonsson. Text Ernst Brunner och Ullabritt Jonsson. ISBN 978-91-85815-34-0

Separatutställningar
1982 Galleri Vättern Askersund “Askersund”
1985 Kumla Bibliotek “Age skofabrik”
1986 Örebro läns Museum ”Ljusets hemligheter”
1989 Galleri Fotograficentrum Örebro ”Miljöportätt”
1991 Kumla Konsthall ”4 grafiker”
1991 Galleri Fotograficentrum ”Näring”
1992 Örebro läns Museum ”Regementsliv”
1993 Biskops Arnö Galleri ”Fotogravyrer”
1994 Trollhättans Konsthall ”6 grafiker”
1995 Örebro läns Museum ”stilla flyter ån”
1995 Västerbottens läns Museum ”Vi är vatten”
1996 Svenska fotografernas förbunds galleri Stockholm ”Vi är vatten”
1996 Galleri Toulos Askersund ”Vi är vatten”
1997 Galleri Karlslund Örebro ”Stilla flyter ån”
1997 Biblioteket Högskolan Örebro ”Vi är vatten”
1998 Galleri Fotohuset Göteborg ”Hemligheter”
1998 Huvudbiblioteket Örebro ”Fotogravyrer”
1999 Regionssjukhuset Örebro ”Örebro sköna å-stad”
2002 Spruthuset Lindesberg ”Fotogravyrer”
2004 Örebro läns Museum ”Revy”
2005 Sofia Magdalena kyrka Askersund ”Som i cirklar”
2007 Slottsparken Örebro ”Träd in i Örebro
2008 Konstfrämjandet, länsstyrelsen ”Ljus-på”
2010 Konstfrämjandet Örebro ”I ROM".